LMShop.az - Synthoil High Tech 5W-40

Synthoil High Tech 5W-40

28,83,101 AZN

API və ACEA beynəlxalq klassifikasiyalı yağların istifadəsi tövsiyyə olunan əksər avtomobillərin benzin və dizel mühərrikləri üçün Polialfaolefin (PAO) əsaslı 100% sintetik universal mühərrik yağı. Öz optimal özlülüyü sayəsində bu yağ çoxklapanlı gücləndirilmiş mühərrikləri etibarlı qoruya bilir. 
Müasir tam sintetik (PAO) baza yağları və qatqı istehsalı sahəsində ən son texnologiyalardan istifadə olunması mühərrikin aşağı temperaturlarında yağın aşağı özlülüyünü və etibarlı yağ qatının yaranmasını təmin edir. Synthoil seriyasından olan yağlar mühərrikdə çirk və çöküntülərin yaranmasının qarşısını alır, sürtünməni azaldır və aşınmadan etibarlı qorumanı təmin edir.Xüsusiyyətləri:
  • Aşağı temperaturlarda mühərrik detallarının sürətli yağlanması
  • Yüksək yağlama göstəriciləri, stabil yağ təzyiqi
  • Oksidləşmə və köhnəlməyə qarşı əla müqavimət
  • Mühərrikin optimal təmizliyi
  • Katalizatorlu və turbinli mühərriklərdə istifadəyə uyğunluq
  • Yuxarı temperaturlarda yüksək stabillik
  • Çox aşağı yağ sərfiyyatı   

Synthoil High Tech 5W-40 yağı əsl 100% PAO-sintetik yağ olduğundan, hətta çox aşağı və yuxarı temperaturlarda, keyfiyyətsiz yanacaqla və uzunmüddətli yağdəyişmə intervallarında bu yağdan istifadə onun qoruyucu və yağlayıcı xüsusiyyətlərinin stabilliyinə zəmanət verir. 

Mühərrik yağını dəyişərkən istehsalçının təlimatlarına əməl olunmalıdır. Mühərrik yağını dəyişməmişdən öncə yağ sisteminin yuyulması tövsiyyə olunur - Yağ Sisteminin Yuyucu Vasitələri.Artikul:

Uyğunluq və tövsiyyələr:
ACEA A3
ACEA B4
API SM
MW Longlife-98
MB 229.3
Porsche A40
W 502 00
VW 505 00

Yağ tipi: Sintetik
Özlülük: 5W-40
Motor tipi: 4 taktlı