LMShop.az - İnjektor təmizləyicisi - Injection Reiniger Effectiv

İnjektor təmizləyicisi - Injection Reiniger Effectiv

17 AZN

Xüsusi təmizləyici və həlledici tərkibi sayəsində yanacaq sisteminin borularında və injektrolarda yığılan qatranlı çirk və hisi həll edərək təmizləyir. Bununla da mühərrikin qeyri stabil işləməsinin, gücünün azalmasının və yüksər yanacaq sərfiyyatının qarşısını almağa kömək edir. K-, KE-, L-Jetronic və daha müasir bütün növ yanacaq sistemlərində istifadə oluna bilər. Qatqının tərkibindəki həlledici və təmizləyici qatqıların balanslaşdırılmış paketi yanacaq borularında və injektorlarda olan qətranlı çirki üzdən, az-az yuyub təmizləyir.Xüsusiyyətləri:
  • - İnjektorlarda və yanacaq sisteminin digər konstruktiv elementlərində yığılan yanma və qətran qalıqlarını təmizləyir
  • - Yanacaq püskürtmə sistemindəki paylayıcı dozatorların düzgün işləməsini və bunun nəticəsində aşağı yanacaq sərfiyyatını təmin edir
  • - İstənilən növ yanacaq püskürtmə sistemləri üçün effektivdir
  • - Katalizatorlu avtomobillərdə də istifadə oluna bilər
  • - Xaric qazların tərkibindəki zərərli maddələrin konsentrasiyasını azaldır

Liqui Moly Injection Reiniger Effectiv injektor təmizləyicisindən istifadə benzin mühərriklərdə yanacaq sisteminin çirklənməsi ilə əlaqədar olan problemləri tez və effektiv aradan qaldırmağa kömək edir.

İstifadə qaydası:
Flakondakı 300 ml qatqı yanacaq çəninə, 70 litr benzinə əlavə olunur. Qatqının qoruyucu xüsusiyyətləri 2000 km ərzində öz təsirini saxlayır. Artikul: